Podziemna Trasa Turystyczna "Rzeszowskie piwnice" w liczbach:
    

    Głębokość:  0,5 – 10 m pod płytą Rynku
    Liczba kondygnacji: 3
    Długość:  396  m
    Liczba komnat: 15 korytarzy, 25 piwnic
    Okres powstania piwnic:  XIV-XVIII w.
    Powierzchnia obiektu wejścia: 646 m kw. 
 

Ceny biletów:

    - 6,50 zł - normalny
    - 4,50 zł - ulgowy  (ulga dla dzieci od lat 5, uczniów i studentów, emerytów, rencistów oraz rodzin 3+ posiadających ważne legitymacje)
    - dzieci do lat 5 bezpłatnie

  
Godziny otwarcia Trasy:


Sezon letni (od 1 V do 30 IX):
    od wtorku do piątku:
    10.00. – 19.00.
    w weekendy i dni świąteczne (wymienione niżej):
    11.00. – 18.00.
    Kasa i punkt Informacji Turystycznej czynne w godzinach pracy Trasy. Pierwsze wejścia o godz. 10.15 (lub 11.15). Ostatnie wejścia na godzinę przed zamknięciem.

  

Sezon zimowy (od 1 X do 30 IV):
    od wtorku do piątku:
    10.00. – 18.00.
    w weekendy i dni świąteczne (wymienione niżej):
    11.00. – 17.00.

    Kasa i punkt Informacji Turystycznej czynne w godzinach pracy Trasy. Pierwsze wejścia o godz. 10.15 (lub 11.15).Ostatnie wejścia na godzinę przed zamknięciem. 

 


 •     - Ze względu na ograniczoną pojemność podziemi oraz bezpieczeństwo turystów, prosimy o wcześniejsze rezerwowanie wizyt, zwłaszcza w przypadku grup zorganizowanych (szkoły, instytucje, firmy turystyczne). Rezerwacje (zakup biletów)  należy zrealizować najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia. Po tym czasie rezerwacje są anulowane.
 •   
 •    - Wejścia o pełnych godzinach, zawsze z przewodnikiem (możliwe zwiedzanie w j. angielskim).
 •  
 •    - Ostatnie wejścia do Trasy na godzinę jej przed zamknięciem!

    


    TRASA NIECZYNNA W PONIEDZIAŁKI oraz dni świąteczne:

 •     1 stycznia (Nowy Rok),

 •     pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

 •     1 listopada (Wszystkich Świętych),

 •     25 i 26 XII (Boże Narodzenia i Szczepana).

 •     W pozostałe święta państwowe (Trzech Króli, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 11 listopada) Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie jest  czynna jak w weekendy (chyba że święto wypada w poniedziałek).

 •     Rezerwacje i wszelkie informacje tel. 17 875 47 74 (w godzinach otwarcia kasy).

 

Regulamin zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.

1. Trasę ze względów bezpieczeństwa zwiedza się z przewodnikiem w grupach do 20 osób. Dopuszcza się zwiększenie grupy o opiekuna, o którym mowa w punkcie 3.

2. Osoba zwiedzająca zobowiazana jest posiadać bilet w czasie zwiedzania. Kontroli biletów przed wejściem do podziemi dokonuje przewodnik lub pracownik PTT, odrywając kupon kontrolny. Kontroli może dokonywać też w każdym czasie upoważniony pracownik MZMB.

3. Opiekun zorganizowanej grupy przedszkolaków i młodzieży szkolnej nie jest zobowiązany posiadać biletu wstępu.

4. W trakcie zwiedzania Trasy należy zachować ostrożność i stosować się do poleceń przewodnika.

5. Podczas zwiedzania zabrania się:

 •  - palenia tytoniu;

 • - zaśmiecania Trasy;

 • - oddalania się od grupy zwiedzającej;

 • - naruszania struktury murów;

 • - dotykania i wynoszenia wszelkich przedmiotów znajdujących się na trasie zwiedzania;

 • - hałasowania.

6. Trasa nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Dzieci do lat 7. mogą zwiedzać Trasę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Niewskazane jest zwiedzanie Trasy przez osoby:

 •  - dzieci poniżej 5. roku życia;
 • - cierpiących na epilepsję (padaczkę) lub klaustrofobię (lęk przed przebywaniem w pomieszczeniu       ciasnym, zamkniętym lub zacienionym);
 • - cierpiących na alergie.

 9. Osoby w stanie nietrzeźwym oraz wskazującym na użycie środków odurzających (narkotyki, dopalacze, itp.) nie będą wpuszczane do Podziemnej Trasy  Turystycznej.

 

Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2008 roku.

 

    
    
    
    Administrator PTT:   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie (tel.: +48 17 8536021).
     Instytucja współpracująca:
    Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
    Urzędu Miasta Rzeszowa
    ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
    tel. 17 875 47 42
    fax. 17 875 47 47
    e-mail: promocja@erzeszow.pl
    
    W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w grudniu 2011 r. ruszył projekt „Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”.
    Dzięki projektowi możemu promować Podziemną Trasę Turystyczną wspólnie ze Lwowem i Lublinem, pomożemy również władzom Lwowa w rozbudowaniu ich trasy podziemnej.

 •  

 

Pliki do pobrania:
1a2.jpg (69,51 KB)