Podziemna Trasa Turystyczna "Rzeszowskie piwnice" w liczbach:
    

    Głębokość:  0,5 – 10 m pod płytą Rynku
    Liczba kondygnacji: 3
    Długość:  396  m
    Liczba komnat: 15 korytarzy, 25 piwnic
    Okres powstania piwnic:  XIV-XVIII w.
    Powierzchnia obiektu wejścia: 646 m kw. 

 Ceny biletów:

    - 6,50 zł - normalny
    - 4,50 zł - ulgowy  (ulga dla dzieci od lat 5, uczniów i studentów, emerytów, rencistów oraz rodzin 3+ posiadających ważne legitymacje)
    - dzieci do lat 5 bezpłatnie


 

Godziny otwarcia Trasy:

     Sezon zimowy (od 1 X do 30 IV):
    od wtorku do piątku
    10.00 – 18.00
    w weekendy i dni świąteczne (wymienione niżej)
    11.00 – 17.00
    Kasa i punkt informacji czynne w godzinach pracy Trasy oraz w poniedziałki, w godz.: 9.00 - 16.30.


 

    Sezon letni (od 1 V do 30 IX):
    od wtorku do piątku
    10.00 – 19.00
    w weekendy i dni świąteczne (wymienione niżej)
    11.00 – 18.00
    Kasa i punkt informacji czynne w godzinach pracy Trasy oraz w poniedziałki, w godz.: 9.00 - 16.30.


 

 •      Ze względu na ograniczoną pojemność podziemi oraz bezpieczeństwo turystów, prosimy o wcześniejsze rezerwowanie wizyt, zwłaszcza w przypadku grup zorganizowanych (szkoły, instytucje, firmy turystyczne).
 •     Wejścia o pełnych godzinach, zawsze z przewodnikiem (możliwe zwiedzanie w j. angielskim).
 •     Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem

    


    TRASA NIECZYNNA W PONIEDZIAŁKI oraz dni świąteczne:
    1 stycznia (Nowy Rok),
    pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
    1 listopada (Wszystkich Świętych),
    25 i 26 XII (Boże Narodzenia i Szczepana).
    W pozostałe święta państwowe (Trzech Króli, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 11 listopada) Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie jest czynna jak w weekendy (chyba że święto wypada w poniedziałek).
    Rezerwacje i wszelkie informacje tel. 17 875 47 74 (w godzinach otwarcia kasy).

 

 

Regulamin zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie

 

1. Trasę, ze względów bezpieczeństwa, zwiedza się z przewodnikiem, w grupach do 20 osób. Dopuszcza się zwiększenie liczby osób w grupie do maximum 25, za zgodą kierownika PTT. Zwiedzanie trwa 45 - 60 minut.

2. Osoba zwiedzająca zobowiązana jest - przed wejściem do Trasy - do zakupu w kasie PTT biletu, uprawniajacego do zwiedzania. Bilet jest formą umowy pomiędzy PTT a klientem, i podlega kontroli przez przewodnika/pracownika PTT poprzez oderwanie kuponu kontrolnego. Kontroli w każdym momencie zwiedzania może też dokonać uprawniony do tego pracownik zarządcy Trasy, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie.

3. Opiekun (maksymalnie 2 opiekunów) zorganizowanej grupy dzieci z przedszkoli, szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim nie jest zobowiązany do zakupu biletu.

4. W trakcie zwiedzania Trasy należy zachować ostrożność i stosować sie do poleceń przewodnika.

5. Podczas zwiedzania zabronione jest:

 • - palenie (ew. spożywanie) tytoniu i innych używek w każdej formie
 • - zaśmiecanie Trasy
 • - jedzenie i picie
 • - oddalanie się od grupy z przewodnikiem, opuszczanie grupy bez zgłoszenia przewodnikowi w celu np. powrotu do wejścia do PTT.
 • - naruszania struktury murów
 • - dotykania, ukrywania lub tym bardziej wynoszenia na zewnątrz wszelkich przedmiotów znajdujących się w Podziemnej Trasie Turystycznej.
 • - utrudniania innym uczestnikom przejścia zwiedzania poprzez np. hałasowanie

6. Podziemna Trasa Turystyczna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych fizycznie (wózek inwalidzki, kule) ani dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności umysłowej.

7. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą zwiedzać Trasę tylko pod opieką osób dorosłych.

8. Niewskazane jest zwiedzanie PTT przez:

 • - dzieci do 5 roku życia
 • - osób cierpiących na epilepsję (padaczkę) lub klaustrofobię
 • - alergików (uczulonych na kurz, pył lessowy, pleśń, itp.)


10. Osoby, których stan wskazuje na wcześniejsze spożycie alkoholu lub środków odurzających, nie są wpuszczane do Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie. 

    
    
    
    Administrator PTT:   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie (tel.: +48 17 8536021).
     Instytucja współpracująca:
    Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
    Urzędu Miasta Rzeszowa
    ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
    tel. 17 875 47 42
    fax. 17 875 47 47
    e-mail: promocja@erzeszow.pl
    
    W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w grudniu 2011 r. ruszył projekt „Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”.
    Dzięki projektowi możemu promować Podziemną Trasę Turystyczną wspólnie ze Lwowem i Lublinem, pomożemy również władzom Lwowa w rozbudowaniu ich trasy podziemnej.

 •